Phong Thủy Theo Tuổi

Chọn tuổi xông nhà năm Ất Mùi 2015 cho gia chủ sinh năm 1964 Giáp Thìn

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1964 Giáp Thìn Gia chủ sinh năm 1964 Giáp Thìn, năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1947; 1954; 1956; 1957; 1959; 1969; 1992; 1993; 1995. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Bảng phân tích mức độ tốt của từng tuổi theo hướng giảm dần từ trên xuống: 1947 (Đinh Hợi –

Chọn tuổi xông nhà năm Ất Mùi 2015 cho gia chủ sinh năm 1966 Bính Ngọ

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1966 Bính Ngọ Gia chủ sinh năm 1966 Bính Ngọ, năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1955; 1963; 1967; 1971; 1974; 1975; 1983; 1953; 1993, 1954. Ảnh min họa. Nguồn: Internet Bảng phân tích mức độ tốt của từng tuổi theo hướng giảm dần từ trên xuống: 1955 (Ất Mùi

Chọn tuổi xông nhà năm Ất Mùi 2015 cho gia chủ sinh năm 1959 Kỷ Hợi

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1959 Kỷ Hợi Gia chủ sinh năm 1959 Kỷ Hợi, năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1974; 1966; 1967; 1952; 1975; 1982; 1987; 1990; 1964; 1978. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Dưới đây là bảng phân tích cụ thể mức độ tốt từng tuổi theo hướng giảm dần từ trên

Chọn tuổi xông nhà năm Ất Mùi 2015 cho gia chủ sinh năm 1961 Tân Sửu

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1961 Tân Sửu Gia chủ sinh năm 1961 Tân Sửu, năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1953; 1956; 1983; 1986; 1948; 1952; 1964; 1966; 1974; 1957. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Bảng phân tích mức độ tốt của từng tuổi theo mức giảm dần từ trên xuống: 1953 (Quý Tỵ

Chọn tuổi xông nhà năm Ất Mùi 2015 cho gia chủ sinh năm 1960 Canh Tý

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1960 Canh Tý Gia chủ sinh năm 1960 Canh Tý, năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1995; 1952; 1965; 1983; 1953; 1957; 1975; 1947; 1948; 1949. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Bảng phân tích mức độ tốt của từng tuổi theo hướng giảm dần từ trên xuống: 1995 (Ất Hợi

Chọn tuổi xông nhà năm Ất Mùi 2015 cho gia chủ sinh năm 1962 Nhâm Dần

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1962 Nhâm Dần Gia chủ sinh năm 1962 Nhâm Dần, năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1947; 1990; 1983; 1967; 1975; 1952; 1954; 1960; 1966; 1974. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Bảng phân tích mức độ tốt của từng tuổi theo hướng giảm dần từ trên xuống: 1947 (Đinh Hợi