chọn tuổi xông đất năm ất mùi 2015

Chọn tuổi xông nhà năm Ất Mùi 2015 cho gia chủ sinh năm 1965 Ất Tỵ

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1965 Ất Tỵ Gia chủ sinh năm 1965 Ất Tỵ, năm 2015 nên chọn những người sau đây xông nhà, đất: 1990; 1954; 1957; 1960; 1963; 1970; 1978; 1987; 1993. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Bảng đánh giá mức độ tốt theo hướng giảm dần từ trên xuống: 1990 (Canh Ngọ – Lộ bàng thổ) – Ngũ hành

Chọn tuổi xông nhà năm Ất Mùi 2015 cho gia chủ sinh năm 1963 Quý Mão

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1963 Quý Mão Gia chủ sinh năm 1963 Quý Mão, năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1983; 1990; 1966; 1968; 1975; 1946; 1947; 1953; 1974; 1982. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Bảng phân tích mức độ tốt của từng tuổi theo hướng giảm dần từ trên xuống: 1983 (Quý Hợi

Chọn tuổi xông nhà năm Ất Mùi 2015 cho gia chủ sinh năm 1967 Đinh Mùi

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1967 Đinh Mùi Gia chủ sinh năm 1967 Đinh Mùi, năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1954; 1966; 1975; 1952; 1962; 1992; 1955; 1963; 1967; 1974. Ảnh min họa Bảng phân tích mức độ tốt của từng tuổi theo hướng giảm dần từ trên xuống: 1954 (Giáp Ngọ – Sa

Chọn tuổi xông nhà năm Ất Mùi 2015 cho gia chủ sinh năm 1968 Mậu Thân

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1968 Mậu Thân Gia chủ sinh năm 1968 Mậu Thân,năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1966; 1975; 1978; 1987; 1948; 1956; 1957; 1963; 1967; 1983. Ảnh minh họa Bảng đánh giá mức độ tốt của từng tuổi theo hướng giảm dần từ trên xuống: 1966 (Bính Ngọ – Thiên thượng

Chọn tuổi xông nhà năm Ất Mùi 2015 cho gia chủ sinh năm 1969 Kỷ Dậu

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1969 Kỷ Dậu Gia chủ sinh năm 1969 Kỷ Dậu, năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1964; 1952; 1966; 1974; 1978; 1954; 1956; 1967; 1986; 1990. Ảnh minh họa Bảng phân tích mức độ tốt của từng tuổi theo hướng giảm dần từ trên xuống: 1964 (Giáp Thìn – Phú

Chọn tuổi xông nhà năm Ất Mùi 2015 cho gia chủ sinh năm 1970 Canh Tuất

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1970 Canh Tuất Gia chủ sinh năm 1970 Canh Tuất, năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1975; 1990; 1947; 1983; 1953; 1960; 1963; 1966; 1968; 1977. Ảnh minh họa Bảng phân tích mức độ tốt của từng tuổi theo hướng giảm dần từ trên xuống: 1975 (Ất Mão – Đại